ร้าน ปิด ให้บริการชั่วคราว
จะแจ้งวันเปิดทำการอีกครั้ง