ห้องคาราโอเกะ K6 K7 K8

Description

ห้อง K6 ถึง K8 สามารถรองรับลูกค้าได้ 10-15 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,500 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 400 บาท

เลือกชมบรรยากาศห้องคาราโอเกะ

K1 K2 K3 K4 K5 »  K6 K7 K8 »  N1 N2 »  N3 N4 »  N5 N6 N7 N8

VIP6 VIP7 VIP10 VIP11 VIP12 »  VIP13 VIP14 ห้องปาร์ตี้ 50 คน


สั่งอาหาร โทรด่วน 063-9599599

ติดต่อร้านอาหาร

โทร.028894152 หรือ 034100452 (คุณลั่นทม 081-5656711)

ติดต่อโต๊ะจีน  โทร. คุณเอ๋ 081-6599646

ติดต่อห้องคาราโอเกะ โทร. 063-9599599