ห้องคาราโอเกะส้มแก้ว - ห้องคาราโอเกะที่ให้ความบันเทิงในการร้องเพลงอย่างเต็มรูปแบบ และเหมาะกับการนัดพบปะสังสรรค์ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงของกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มธุรกิจ คนในครอบครัว รับรองว่าห้องคาราโอเกะส้มแก้วจะทำให้คุณได้รับสุขและความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

ด้วย ห้อง VIP KARAOKE ที่รับรองได้ตั้งแต่ 5 – 30 ท่าน มีให้บริการมากถึง 12 ห้อง โดย ทุกห้องเพรียบพร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ

"ส้มแก้ว-คาราโอเกะ"
ไม่ชาร์จค่าอาหารและเครื่องดื่ม

เลือกชมบรรยากาศห้องคาราโอเกะ

K1 K2 K3 K4 K5

สามารถรองรับลูกค้าได้ 8 - 10 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,000 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 300 บาท

K6 K7 K8

สามารถรองรับลูกค้าได้ 10 - 15 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,500 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 400 บาท

สำหรับห้องนี้ !

(**เครื่องเสียงรุ่นใหม่ ! "เพลง" อัพเดทล่าสุด**)

N1 N2

สามารถรองรับลูกค้าได้ 1 - 4 ท่าน ราคาช่วงโมงละ 180 บาท

N3 N4

สามารถรองรับลูกค้าได้ 8 - 10 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,000 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 300 บาท

N5 N6 N7 N8

สามารถรองรับลูกค้าได้ 15 - 20 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,200 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 350 บาท

สำหรับห้องนี้ !

(**เครื่องเสียงรุ่นใหม่ ! "เพลง" อัพเดทล่าสุด**)

VIP10 VIP11 VIP12

สามารถรองรับลูกค้าได้ 1 - 10 ท่าน ราคาช่วงโมงละ 180 บาท

VIP13 VIP14

สามารถรองรับลูกค้าได้ 50-60 ท่าน ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 1,500 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 400 บาท

ห้องปาร์ตี้ 30-60 คน

สามารถรองรับลูกค้าได้ 30-60 คน (จอโปรเจอเตอร์ พร้อมคนคุมเครื่องเสียง ไฟเต็มรูปแบบ)
ราคาเหมา 4 ชั่วโมง 9,000 บาท ต่อเวลาชั่วโมงละ 2,500 บาท
 
 
 
 

สั่งอาหาร โทรด่วน 063-9599599

ติดต่อร้านอาหาร

โทร.028894152 หรือ 034100452 (คุณลั่นทม 081-5656711)

ติดต่อโต๊ะจีน  โทร. คุณเอ๋ 081-6599646

ติดต่อห้องคาราโอเกะ โทร. 063-9599599